W 76. rocznicę napaści na Polskę

Foto p.prof. Aleksander Cieślak
54 48 39 53